Matakademien

Matakademien.se Lokal mat på krogen och på borden

Kontakt med Matakademien J/H

Presentkort

 

"Den perfekta Julklappen"

 

Matakademien i Jämtland-Härjedalen arbetar för en Gastronomisk samverkan mellan länets mathantverkare, konsumenter och handlare, hemmakockar och inte minst krogarna i regionen.

Matakademiens vision för gastronomisk samverkan

 

Jämtland / Härjedalen är Europas mest kreativa matregion, där spännande maträtter skapas av regionens mathantverkare, utifrån lokalt producerade råvaror.

 

Visionen nås genom att Matakademien i samverkan med andra aktörer stödjer, stimulerar, inspirerar och utbildar producenter och mathantverkare liksom handlare, restauranger och hemmakockar i regionen.

 

Alla goda resultat som växer fram ska spridas inom regionens nätverk.

 

Matakademiens uppgift är att öka kunskapen om och intresset för den Jämtländska och Härjedalska matkulturen.

 

Matakademiens verksamhet består i att:

 

* sprida information om länets lokalt producerade mat.

* stödja utvecklingen av lokalt producerade råvaror och vår matkultur.

* stimulera kunskapsspridning om tillagning av våra råvaror.

* främja nytänkande och förkovran av den lokala kokkonsten.

* inspirera länets krogar att servera god lokal mat.

_________________________________________________

Matakademiens styrelse 2017

 

Ordförande Glenn Makenzius Till 2018

 

Vice Ordförande Lisa Eliasson Omval 2 år

 

Sekreterare Ann Larsson Till 2018

 

Kassör Lasse Blomgren Omval 2 år

 

Klubbmästare Kent Brobacke Nyval 2 år

- medhjälpare Linda Brandt, Dag Hartman, Almuth Mengler Roos

 

Ledamot Yngve Sundien Nyval 2 år

 

Hedersledamot Jöran Hägglund

 

Suppleanter Kent Brobacke Omval 1 år

Bengt-Jonny Johansson Nyval 1 år

Christer Bengtsson Nyval 1 år

 

Revisorer Göran Falkerby Omval 1 år

Lasse Magnusson Omval 1 år

 

Revisorsuppleanter Christine Wåhlén Omval 1 år

Ingrid Hedenmark Omval 1 år

 

Valberedningen Lisbeth Godin Jonasson, sammankallande Nyval 1 år

Margareta Burenius Omval 1 år

 

Vi nås alla via info@matakademien.se

____________________________________________

 

Matakademien J/H ska

 

marknadsföra regionens ledande position i landet avseende antalet lokala

gårds- och råvaruproducenter samt att regionen har flesta kravmärkta

producenterna i samverkan med Region JH och Eldrimner och LRF.

 

genomföra seminarium i syfte att påvisa matregionens betydelse för besöksnäringen, tillsammans med Destination Östersund, City of Gastronomy, JHT och LRF.

 

Verksamhetsberättelse för 2016.

 

Årsredovisning 2016.

 

Är Du också intresserad av mat och matlagning?

 

Kom med och bli en av oss, vi är en förening med ca 100 medlemmar, där vi under olika former träffas och lagar mat tillsammans.

 

Fyll i kontaktrutan här intill så återkommer vi till Dig.

 

Matakademiens bankgiro är 5745-6352.

 

Medlemskap kostar 2017 225.- kronor för enskild och 425.- kronor för par.

Besök vår Facebooksida.

 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved